"Θέλω, η ανταλλαγή αρχείων με τους συνεργάτες μου να γίνεται χωρίς προβλήματα."

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ

"Θέλω να μοιράζομαι τη δουλειά μου με συνεργάτες άλλων ειδικοτήτων χωρίς επιπλοκές."

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

"Θέλω να έχω το κόστος υπό έλεγχο από την αρχή."

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ / ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ